“THE MINERS”

Ekspozitë personale nga Mentor Berisha
Datë: 20.02.2024
Miniera e Trepçës, Mitrovicë – Kosovë

„Greva e Minatorëve të Minierës së Trepçës“, si akt solidar i punëtorëve shqiptarë kundër regjimit të atëhershëm, që rezultoi më vonë me largimin e tyre nga puna, duke thyer çfarëdo konvente ndërkombëtare mbi organizimin sindikal…

>>”The Miners”